Dinsdag 30 juni 2020, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Start vergadering aansluitend aan de gecombineerde vergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ

6.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen