Dinsdag 8 september 2020, Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Start vergadering aansluitend aan de vergadering van de commissie IWO

4.
Toezegging T02442 - Het uitvoeren van een nulmeting en de Kamer daarover informeren en Toezegging T02854 - Toezending nulmeting VTH vóór voorhang inwerkingtredings-KB

Brief van de minister van BZK van 4 mei 2020 in reactie op de brief van 13 november 2019 (verslag nader schriftelijk overleg (34986 / 33118, AF)) en brief van de minister van BZK van 24 juni 2020 in reactie op de brief van 11 juni 2020 (verslag schriftelijk overleg (33118, BF))

Inbreng nader schriftelijk overleg

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen