Dinsdag 22 september 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 18 september jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

5.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van OCW

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de minister aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 september 2020 inzake reactie op verzoek van de commissie voor OCW Eerste Kamer met informatie over de stand van zaken rond een aantal toezeggingen

6.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister voor BVOM

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BVOenM inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de minister aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Bespreking van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 september 2020 inzake reactie op verzoek van de commissie voor OCW Eerste Kamer met informatie over de stand van zaken rond een aantal toezeggingen

7.
Staat van het Onderwijs 2020

Brief van de ministers van OCW en voor BVOenM inzake Beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2020; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Bespreking van de brief van de OCW-bewindslieden van 15 september 2020 inzake beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2020

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen