35.297

Wet voortgezet onderwijs 2020Doelstelling is het vergroten van met name de consistentie, toegankelijkheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

Bepalingen worden in een logische hoofdstukken-structuur geplaatst, herzien van de redactie van de meeste artikelen, alle bepalingen worden apart toegelicht en aanpassing van het niveau van regeling van een aantal onderwerpen. De WVO wordt in materieel (inhoudelijk) opzicht niet aangepast.

Met dit wetsvoorstel wordt ook de WVO BES opgenomen in de WVO 20xx.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 8 september 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol, Van Kooten-Arissen, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Tegen: SGP en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 september 2020 als hamerstuk afgedaan. De SGP-fractie is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

4 oktober 2019

titel

Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan en voor het Europese deel van Nederland en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

15