Dinsdag 6 oktober 2020, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

6.
Terugkoppeling Interparlementaire conferentie inzake Europese Green Deal en Europees Landbouwbeleid

8.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen