Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T02817

Toezegging Informeren over de werkgelegenheidsbevordering na de sluiting van de Hemwegcentrale (35.167)De Minister van Economische Zaken en Klimaat zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Pijlman (D66), toe de Kamer te informeren over de werkgelegenheidsbevordering voor de mensen die door de sluiting van de Hemwegcentrale hun werk kwijtraken.


Kerngegevens

Nummer T02817
Status openstaand
Datum toezegging 3 december 2019
Deadline 1 juli 2020
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken en Klimaat
Kamerleden Drs. H.J. Pijlman (D66)
Commissie commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen kolencentrale
werkgelegenheid
Kamerstukken Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35.167)


Uit de stukken

Handelingen I 2019/2020, nr. 10, item 9, blz.29

De heer Pijlman (D66):

Nog even over die werkgelegenheidseffecten. U herhaalt wat u ook in de Tweede Kamer hebt gezegd: goed, mooi. Wat betekent dat nu voor de mensen die werkloos worden door de sluiting van de Hemwegcentrale? Dat is heel binnenkort. Kunt u al iets concreets zeggen over de effecten van dit beleid voor hen?

Minister Wiebes:

Dat is in eerste instantie iets wat de werkgever moet doen. Er is een arrangement gesloten vanwege de eerdere sluiting. Op basis daarvan is het nu aan de werkgever om met de individuele medewerkers tot een pakket te komen. Maar daar wil ik niet in treden, want dan ben ik hier aan het meeonderhandelen over iets waar ik helemaal niet over ga, en daar voel ik me erg ongemakkelijk bij.

De heer Pijlman (D66):

Maar er is ook afgesproken dat mensen concreet van werk naar werk zouden worden begeleid. Daarvoor zijn die voorzieningen ingericht. Kunt u zeggen of dat effect heeft gehad? Als dat nu niet kan, wilt u dat dan later doen?

Minister Wiebes:

Dat laatste zal ik doen.

Handelingen I 2019/2020, nr. 10, item 9, blz.43

De heer Pijlman (D66):

(…)

Dank voor uw toezegging dat u ons nog zult informeren over de werkgelegenheids-bevordering voor de mensen die door de sluiting van de Hemwegcentrale hun werk kwijtraken. U komt daar nog op terug.


Brondocumenten


Historie

  • 3 december 2019
    toezegging gedaan