Dinsdag 13 oktober 2020, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 9 oktober jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.
35.422 / 34.877, E

Brief van de staatssecretaris van BZK met de tussenrapportage over de verkiezingen op Sint Eustatius; Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

Bespreking tussenrapportage verkiezingen Sint Eustatius

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen