Dinsdag 24 november 2020, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35573

Overige fiscale maatregelen 2021

Voorbereidend onderzoek

4.
35574

Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

Voorbereidend onderzoek

5.
35575

Wet CO2-heffing industrie

Voorbereidend onderzoek

6.
35576

Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Voorbereidend onderzoek

8.
35568

Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Voorbereidend onderzoek

9.
35579

Vaststelling tarieven opslag duurzame energie- en klimaattransitie 2021 en 2022

Voorbereidend onderzoek

11.
35433, F

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de tussentijdse evaluatie en verlenging van de herverzekering van leverancierskredieten; Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten

Bespreking

13.
21.501-07

Brief van de minister van Financiën inzake verslag videoconferentie Eurogroep en Ecofin van 3 en 4 november 2020; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 30 november en 1 december 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

15.
Rondvraag


Korte aantekeningen