Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.433

Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredietenIn deze tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2020 (35.300 IX) gecorrigeerd in verband met de garantie “herverzekering leverancierskredieten”, een nieuwe garantie van de Staat als maatregel in de coronacrisis om te voorkomen dat de kortlopende kredietverlening in de private verzekeringssector stilvalt.

Een eerdere ISB (35.412) bevatte correcties van de Financiën-begroting voor 2020 in verband met de verwerking van een deel van de in de brief Noodpakket banen en economie van 17 maart 2020 (EK 35.420, A) beschreven noodmaatregelen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

In een derde ISB (35.466) wordt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2020 verder gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die zijn beschreven in de brief Noodpakket banen en economie 2.0 van 22 mei 2020 (EK 35.420, G met bijlagen) en in verband met de Europese COVID-19 crisismaatregel SUREPDF-document van 19 mei 2020.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 16 april 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: SP, PvdD en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 21 april 2020 ingediende motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een vorm van schuldtransitie (EK, C) is op 12 mei 2020 aangehouden.


Kerngegevens

ingediend

7 april 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu