Dinsdag 24 november 2020, Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 15:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Definitieve Nationale Omgevingsvisie

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 11 september 2020 (34682, E / nr. 53)

Inventarisatie onderwerpen voor het mondeling overleg
4.
Toezegging T02998 - Reactie op het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over de vitaliteit van bodems de Kamer toezenden

Brief van de minister van LNV van 30 oktober 2020 (34985, L)

Bespreking brief en status toezegging

5.
Mededelingen en informatie

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen