Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.133

Aanvullingswet grondeigendom OmgevingswetDit wetsvoorstel zorgt dat een aantal instrumenten van het grondbeleid een plaats krijgen binnen het stelsel van de Omgevingswet. Het gaat hierbij om voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kavelruil. Deze modernisering en gedeeltelijke vernieuwing zorgt dat grondeigenaren en andere rechthebbenden een gelijkwaardige en op onderdelen betere bescherming krijgen.

Met dit voorstel wordt voor de rechtsbescherming tegen onteigeningsbeschikkingen aangesloten bij de regeling in het omgevingsplan. Hierdoor kunnen eigenaren bedenkingen tegen de onteigeningsbeschikking en de beroepsgronden tegelijkertijd aan één rechter voorleggen. De onteigeningsprocedure wordt hierdoor verkort. Ook wordt de regeling voor grondexploitatie in de Omgevingswet omgevormd tot een regeling voor kostenverhaal die ook toepasbaar is bij organische gebiedsontwikkeling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 17 oktober 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdD, FVD, Lid Van Kooten-Arissen en Lid Van Haga.

De Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben op 13 december 2019 de memorie van antwoord (EK, E) ontvangen en bespreken op 17 december 2019 de nadere procedure.

De inbreng ten aanzien van het ontwerp van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet (EK, C en bijlagen) is door de desbetreffende fracties verwerkt in hun inbreng voor voorlopig verslag bij dit wetsvoorstel.

Wat betreft de plenaire behandeling van de vier aanvullingswetten behorende bij de Omgevingswet - inclusief de daarbij behorende ontwerpbesluiten - zal de commissie zich nader beraden. De commissie streeft ernaar de aanvullingswetten af te doen in het eerste kwartaal van 2020.


Kerngegevens

ingediend

1 februari 2019

titel

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten

Sociale media menu


Volg via