Dinsdag 19 januari 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:55 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen