Dinsdag 23 februari 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 19 februari jl. van de commissiestaf heeft ontvangen

2.
31585, H

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake terugblik Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie; Goedkeuring Verdrag tot herziening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie

Bespreking van de brief van 10 februari 2021 inzake terugblik Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie

3.
35ste COSAC-Questionnaire

Bespreking van de ambtelijk voorbereide beantwoording Questionnaire

4.
35 403, G

Motie van het lid Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake uitvoering motie Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35403, G); Staat van de Europese Unie 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake wijziging Raadsmandaat Conferentie over de Toekomst van Europa; Conferentie over de Toekomst van Europa

Bespreking van de brief d.d. 5 februari 2021 van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de uitvoering van motie 35403, G

5.
Informeel videogesprek met Eurocommissaris Kyriakides, 8 februari 2021

Videogesprekken in COSAC-verband

Mondelinge terugkoppeling door de commissievoorzitter

6.
Behandeling dossier EU-VK in de Eerste Kamer

Bespreking

8.
21.501-02 EK 21.501-02 / 21.501-20, CK

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda videoconferenties Raad Algemene Zaken van 23 februari 2021 en Europese Raad van 25 en 26 februari 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking van de geannoteerde agenda videoconferenties Raad Algemene Zaken van 23 februari 2021 en Europese Raad van 25 en 26 februari 2021

10.
Rondvraag


Korte aantekeningen