35.403

Staat van de Europese Unie 2020Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die betrekking hebben op de behandeling van de Staat van de Europese Unie 2020.

Meer informatie over de behandeling van het Europees Werkprogramma 2019 is terug te vinden in het Edossier E200002


Stand van zaken

De Algemene Europese Beschouwingen (AEB) 2020 in de Eerste Kamer vonden plaats op 3 november 2020. Over de ingediende moties werd op 10 november 2020 gestemd.

Op 8 december 2020 verzochten de leden Backer (D66) en Koole (PvdA) de staf na te gaan op welke wijze en met welk tijdspad de bij de AEB 2020 ingediende moties over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (EK, G) en over onderzoek naar het profijt van het lidmaatschap van de Europese Unie (EK, F) door de minister zijn opgepakt. De commissie besloot de uitvoering van deze moties in januari 2021 te agenderen.

De commissie voor Europese Zaken (EUZA) heeft op 22 februari 2021 kennisgenomen van brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de motie-Backer (EK, F). Voor het zomerreces zal de uitvoering van de motie worden gerappelleerd.

Op 2 maart 2021 werd een brief over de uitvoering van de motie Koole c.s. (EK, G) aan de minister van BuZa verstuurd.

De commissie voor Europese Zaken (EUZA) levert op 20 april 2021 inbreng voor een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de motie-Koole c.s.


Kerngegevens

begonnen

25 februari 2020

titel

Staat van de Europese Unie 2020

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-55] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-55] documenten