35.403, G

Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van EuropaIn deze motie wordt de regering verzocht om zich in te zetten voor en levendige, goed geïnformeerde publieke discussie over (de voornemens van) de Europese Unie en de inbreng en ambitie van Nederland daarbij en deze discussie met extra financiële middelen te bevorderen en hierover voor 1 juli 2021 een uitgewerkt voorstel aan beide Kamers der Staten-Generaal te zenden.Kerngegevens

nummer 35.403, G
ingediend 3 november 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, VVD en PVV stemden tegen.
indiener(s) R.A. Koole (PvdA)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
F.J.M. Crone (PvdA)
G. Gerbrandy (OSF)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd