35.403, G

Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van EuropaIn deze motie wordt de regering verzocht om zich in te zetten voor en levendige, goed geïnformeerde publieke discussie over (de voornemens van) de Europese Unie en de inbreng en ambitie van Nederland daarbij en deze discussie met extra financiële middelen te bevorderen en hierover voor 1 juli 2021 een uitgewerkt voorstel aan beide Kamers der Staten-Generaal te zenden.Kerngegevens

nummer 35.403, G
ingediend 3 november 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, VVD en PVV stemden tegen.
indiener(s) R.A. Koole (PvdA)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
F.J.M. Crone (PvdA)
G. Gerbrandy (OSF)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De commissie voor Europese Zaken (EUZA) heeft op 14 juni 2022 kennisgenomen van de brief van de minister van BuZa over uitvoering motie Koole c.s. inzake een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35 403, G) (EK 35.508 / 35.403, S).

De commissie voor Europese Zaken (EUZA) heeft op 12 oktober 2021 naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake burgerconsultaties en communicatie in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa (EK 35.403 / 35.508, S) een mondeling overleg met de minister van Buitenlandse Zaken gevoerd.

De commissie heeft op 11 mei 2021 de brief van 21 april 2021 inzake nationale burgerbetrokkenheid gedurende de Conferentie over de Toekomst van Europa (EK 35.508, E) aan te houden in afwachting van de beantwoording van de brief van 26 april 2021 inzake de uitvoering van deze motie.

De commissie voor Europese Zaken (EUZA) hebben op 20 april 2021 een brief vastgesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de motie-Koole c.s.

De commissie EUZA heeft op 2 maart 2021 inbreng geleverd voor een nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief inzake uitvoering motie Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa.

Op 8 december 2020 hebben de leden Backer (D66) en Koole (PvdA) verzocht na te gaan op welke wijze en met welk tijdspad de bij de Algemene Europese Beschouwingen 2020 ingediende moties over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa en over onderzoek naar het profijt van het lidmaatschap van de Europese Unie (EK, F) door de minister zijn opgepakt.Uitvoering