Dinsdag 2 maart 2021, commissies Financiƫn (FIN) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
34998, K

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake akkoord Europese meerjarenbegroting (2021-2027), Herstelfonds en de rol van de MFK-rechtsstaatverordening; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

Bespreking van de brief van 22 februari 2021 van de minister van Buitenlandse Zaken inzake MFK (2021 - 2027), Herstelinstrument en MFK-rechtsstaatverordening

3.
Terugkoppeling digitale Europese Parlementaire week 22 februari 2021

Mondelinge terugkoppeling door het lid Backer (D66)

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen