Dinsdag 9 maart 2021, commissies Financiƫn (FIN) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
34998, K

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake akkoord Europese meerjarenbegroting (2021-2027), Herstelfonds en de rol van de MFK-rechtsstaatverordening; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

Vaststelling conceptbrief inzake nader schriftelijk overleg

3.
35711

Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie

Voorbereidend onderzoek

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen