Dinsdag 16 maart 2021, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
32317, LW

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag van de informele JBZ-raad van 28-29 januari 2021; JBZ-Raad

Inbreng voor schriftelijk overleg

3.
32.317, LX

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 11-12 maart 2021 (EK 32.317, LX)

Bespreking


6.
Rondvraag


Korte aantekeningen