Dinsdag 13 april 2021, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 17:10 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
T03035

Toezegging Resultaten validatie aannames stelselherziening rechtsbijstand (35.300 VI)

Bespreking brief en status toezegging
4.
35447

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Vaststelling conceptbrieven

5.
Voorstel van het lid Recourt met betrekking tot zelfevaluatie n.a.v. het rapport "Ongekend onrecht" van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen