Dinsdag 11 mei 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.
Voorzittersconferentie, 10 mei 2021

Terugkoppeling door de Kamervoorzitter

4.
PACE-sessie, 19 t/m 23 april 2021

Mondelinge terugkoppeling door de delegatievoorzitter (o.v.)

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen