Dinsdag 11 mei 2021, Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Stand van zaken inwerkingtreding van de Omgevingswet

Bespreking en desgewenst inbreng voor schriftelijk overleg3.
Stand van zaken toezeggingen en moties Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving

Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van BZK en van LNV over openstaande toezeggingen en nog niet uitgevoerde moties inzake de Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving; Omgevingsrecht

Bespreking

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen