Dinsdag 15 juni 2021, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 17:45 uur

Agenda

1.
35626

Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

Nabespreking technische briefing en desgewenst voortzetting voorbereidend onderzoek

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen