Dinsdag 29 juni 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 17:50 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling Groeifaciliteit

Brief van de staatssecretaris van EZK van 18 juni 2021 (35420, AZ)

Bespreking

5.Beroep op artikel 2.27 Comptabiliteitswet 2016 ten aanzien van maatregelen steun- en herstelpakket

Brief van de staatssecretaris van EZK van 23 juni 2021 (35420 / , 35677, 35780, 35850 XIII, BA)

Bespreking

10.Rondvraag


Korte aantekeningen