Dinsdag 29 juni 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg n.a.v. het mondeling overleg van 15 juni 2021

5.35.840 EK, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen; EU-voorstel: Richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen

7.Terugkoppeling eerste bijeenkomst Werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht"

Bespreking

9.Rondvraag


Korte aantekeningen