Dinsdag 6 juli 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.T02928; 35213, U

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Medische Zorg en Sport over de principiële discussie om het College voor de Rechten van de Mens standaard op te nemen in de consultatierondes; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

Bespreking verslag schriftelijk overleg over rappel toezegging T02928 (standaard consulteren College voor de Rechten van de Mens)

3.35420, BC

Brief van de bewindspersonen van EZK en van FIN over heroverweging steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal; Noodpakket banen en economie

Bespreking brief van de bewindspersonen van EZK en van FIN over heroverweging steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal

4.21.501-31, AL

Brief van de minister van SZW over de geannoteerde agenda informele Raad WSBVC 8 en 9 juli 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Bespreking brief over de geannoteerde agenda informele Raad WSBVC 8 en 9 juli 2021

6.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen