Dinsdag 14 september 2021, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35708

Fiscale verzamelwet 2022

Voorbereidend onderzoek

6.
Rondvraag