35.518, F

Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woningIn deze motie wordt het kabinet verzocht om vóór het Belastingplan 2022 te onderzoeken hoe de regeling belastingvrije schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een koopwoning zodanig kan worden aangepast, dat ouders die in eerdere jaren slechts ten dele gebruik gemaakt hebben van deze regeling, alsnog onder dezelfde voorwaarden een aanvullende schenking kunnen doen tot aan de maximale vrijstelling.Kerngegevens

nummer 35.518, F
ingediend 16 maart 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 23 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, SP, PvdA en D66 stemden tegen.
indiener(s) L.P. van der Linden (Fractie-Nanninga)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Fractie-Nanninga)
A.J.A. Beukering (Fractie-Nanninga)
P.M.L. Frentrop (FVD)
L.F.A.M. van Wely (Fractie-Nanninga)
dossier(s) Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft bij brief van 21 september 2021 gereageerd op de brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 30 juni 2021 (EK 35.518 / 35.572, G met bijlage) over de evaluatie van de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning en over deze motie.Uitvoering