Dinsdag 9 november 2021, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Deelname aan digitale (commissie)vergaderingen is uitsluitend toegestaan via een @eerstekamer.nl-account en niet via een extern zakelijk of privé-account.

2.
Vaststellen agenda

4.
Terugkoppeling OVSE PA verkiezingswaarnemingsmissie naar Georgië

5.
Terugkoppeling OVSE PA autumn meeting


Korte aantekeningen