Dinsdag 9 november 2021, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 18:35 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

6.
Inventarisatie van de behoefte aan een begrotingsdebat

Bespreking

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen