Dinsdag 7 december 2021, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:15 uur

Agenda


Korte aantekeningen