Dinsdag 14 december 2021, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 15:50 uur

Agenda

1.VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Deelname aan digitale (commissie)vergaderingen is uitsluitend toegestaan via een @eerstekamer.nl-account en niet via een extern zakelijk of privé-account.

2.Vaststellen agenda

6.29.521, AT

Brief van de ministers van BuZa en van Defensie inzake de beleidsreactie van het kabinet op de eindevaluatie van de Nederlandse artikel 100-bijdrage aan de missie EMASoH; Nederlandse deelname aan vredesmissies

Bespreking

9.Rondvraag