Dinsdag 21 december 2021, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Deelname aan digitale (commissie)vergaderingen is uitsluitend toegestaan via een @eerstekamer.nl-account en niet via een extern zakelijk of privé-account.

2.Vaststellen agenda

3.35925 XVII, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

Bespreking verslag schriftelijk overleg over (deels) openstaande toezeggingen

4.35925 V, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022

Bespreking verslag schriftelijk overleg over (deels) openstaande toezeggingen

6.Terugkoppeling OVSE verkiezingswaarnemingsmissie Kirgizië

8.Rondvraag


Korte aantekeningen