Dinsdag 21 december 2021, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 17:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.33118, CN en CW

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over mogelijkheden van omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen; Brief van de minister van BZK over afdoening van de motie-Bisschop over tegemoetkomen aan bezwaren tegen meer permanente bewoning van recreatiewoningen; Omgevingsrecht

Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen