Dinsdag 21 december 2021, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

7.34861, J en K

Brief van de minister van J&V ter aanbieding van het ontwerpbesluit houdende bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de EU van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven; Brief van de minister van J&V met de beleidsreactie op de evaluatie van de PNR-wet; Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Bespreking9.Rondvraag


Korte aantekeningen