Dinsdag 18 januari 2022, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 16:35 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING IS AANSLUITEND AAN IWO)

4.
Wenselijkheid kennismakingsgesprek

Bespreking

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen