Dinsdag 18 januari 2022, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

4.
T01222 / 31568, R

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake aanbieding 42ste Voortgangsrapportage Sint Maarten; Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk; Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

Bespreking 42e Voortgangsrapportage Sint Maarten

5.
Nieuwe data Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) 2022

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen