Dinsdag 18 januari 2022, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 18:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

5.
Gesprek met de Raad voor Cultuur

Bespreking vorm (fysiek of digitaal)

6.
Wenselijkheid kennismakingsgesprek nieuwe bewindspersonen

Bespreking

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen