Dinsdag 8 maart 2022, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E210008

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de Gezamenlijke Mededeling inzake de stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije; EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling - Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

3.Rondvraag


Korte aantekeningen