Dinsdag 15 maart 2022, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 16:50 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: FYSIEKE VERGADERING, AANSLUITEND AAN COMBI-VERGADERING)

10.Rondvraag


Korte aantekeningen