Dinsdag 15 maart 2022, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: FYSIEKE VERGADERING)

3.35.306 EK, J

Brief van de minister van SZW over de voortgang van de Subsidieregeling STAP-budget; Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Bespreking

4.35.925 EK, S

Brief over aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022; Miljoenennota 2022

5.35.925; T03311

Brief van de minister van Financiën inzake Nederlandse inzet inzake het Stabiliteits- en Groeipact (SGP); Miljoenennota 2022; Toezegging Informeren over kabinetsinzet t.a.v. hervorming Stabiliteits- en Groeipact (35.925)

Bespreking

7.21.501-07

Brief van de minister van Financiën inzake verslag extra informele Ecofinraad 2 maart 2022 in verband met de situatie in Oekraïne; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en informele Ecofinraad 25 februari 2022 en diverse gerelateerde onderwerpen; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 14 en 15 maart 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking

9.Rondvraag


Korte aantekeningen