Dinsdag 15 maart 2022, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: FYSIEKE VERGADERING)

2.Nabespreking en follow-up werkbezoek aan Caribisch deel van het Koninkrijk

3.35099 (R2114), R

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over het intrekken van het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

4.35925 IV / 34269, J

Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake besluitvorming Rijksministerraad 25 februari 2022 betreffende liquiditeitssteun 8e tranche (eerste kwartaal 2022) en voortgang hervormingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Bespreking Brief d.d. 9 maart 2022 inzake besluitvorming RMR 8e tranche liquiditeitssteun (eerste kwartaal 2022)

8.Rondvraag


Korte aantekeningen