Dinsdag 12 april 2022, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35.925 V, F

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de OVSE ministeriële bijeenkomst van 2 en 3 december 2021; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022

Bespreking verslag schriftelijk overleg

3.29.521, AT

Brief van de ministers van BuZa en van Defensie inzake de beleidsreactie van het kabinet op de eindevaluatie van de Nederlandse artikel 100-bijdrage aan de missie EMASoH; Nederlandse deelname aan vredesmissies

Bespreking

4.Datum kennismakingsgesprek met de minister en staatssecretaris van Defensie

Bespreking

5.Terugkoppeling OVSE-bijeenkomst over de rol van OVSE bij aanpak situatie Oekraïne

7.Rondvraag


Korte aantekeningen