Dinsdag 10 mei 2022, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E210008

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V en de minister van BuZa over de Gezamenlijke Mededeling inzake de stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije; EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling - Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

Bespreking (derde) verslag nader schriftelijk overleg

3.Rondvraag


Korte aantekeningen