Dinsdag 14 juni 2022, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 18:25 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35904,

Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik

Nadere procedure

8.Inventarisatie deelname GBVB/GVDB-bijeenkomst in Praag, 4-5 september 2022

Bespreking

10.Rondvraag


Korte aantekeningen