Verslag van de vergadering van de commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Financiën (FIN) op 28 juni 2022Regulier

Datum: 28 juni 2022
Aanvang: 14.45 uur
Sluiting: 14.50 uur
Locatie: commissiekamer 1
Griffier: Van der BijlSprekers


Besluitpunten