Dinsdag 28 juni 2022, Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO)
Agenda

1.Opening door commissievoorzitter en vaststellen agenda

2.Behandelplan actualisering Reglement van Orde Eerste Kamer

3.Vergaderfrequentie en vergadertijdstip

Bespreking

4.Rondvraag en sluiting


Korte aantekeningen