Verslag van de vergadering van de Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO) op 28 juni 2022