Dinsdag 5 juli 2022, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

3.32317, NE

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag JBZ-Raad van 9-10 juni 2022; JBZ-Raad

Bespreking verslag JBZ-Raad 9-10 juni 2022

4.32317, NF

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda informele JBZ-Raad van 11 en 12 juli 2022; JBZ-Raad

Bespreking geannoteerde agenda informele JBZ-Raad 11-12 juli 2022

5.Rondvraag


Korte aantekeningen