Dinsdag 12 juli 2022, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

circa 1 minuut (voor het starten van deze op de covid-combi aansluitende vergadering)

2.Vaststellen agenda

7.31753, E

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de zevende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand; Rechtsbijstand

Bespreking brief van de minister inzake de zevende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

9.Rondvraag


Korte aantekeningen