34.641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaarDit wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafrecht een kader toe voor het gebruik van geweld door opsporingsambtenaren. Bij opsporingsambtenaren moet bijvoorbeeld gedacht worden aan politie en Koninklijke marechaussee. Hiermee is de opsporingsambtenaar na het gebruik van geweld tijdens de uitoefening van de functie niet meer automatisch verdacht van een strafbaar feit. De regering wil dat goed en gedegen onderzoek wordt gedaan naar de toedracht van het gebruik van geweld en naar de vraag of volgens de regels is gehandeld. Hiermee wordt meer rekening houden met de speciale positie van een politieagent.

Met dit voorstel komt er een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben toegepast in de rechtmatige uitoefening van hun taak en daarbij hebben gehandeld volgens de geldende regels, de Ambtsinstructie. Overtreding van de bij de functie behorende geweldsinstructie wordt wel strafbaar.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 29 oktober 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, PvdD, Van Haga, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Tegen: DENK.

Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 3 december 2019.


Kerngegevens

ingediend

22 december 2016

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via